สุรพล กวีวาทิต

กรรมการผู้จัดการ

เจ้าของบริษัทที่มีประสบการณ์ในการนำทีมงานรอดพ้นวิกฤตเศรษฐกิจหลายต่อหลายครั้ง 
คุณสุรพล กวีวาทิต ก่อตั้งบริษัทขึ้นจากศูนย์ และ พัฒนาบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง

โดยไม่หยดย่อนเพื่อทำให้บริษัทสามารถส่งมอบชิ้นงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

DSC04978.png

ทีมงานของเรา

ทีมฝ่ายผลิต

DSC04909.JPG

สมพงษ์  เอี่ยมทรัพย์

ผู้จัดการโรงงาน

DSC04900.JPG

วัชระ  สอนชาวเรือ

หัวหน้าแผนกเขย่า

DSC04904.JPG

เหรียญ  บัวคำศรี

หัวหน้าแผนกกลิ้ง

DSC04905.JPG

สมปอง  สิงห์สา

หัวหน้าแผนกตรวจเช็ค

ทีมฝ่ายการตลาดและบัญชี

ชนิดา  กล้วยไม้

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

DSC04965.JPG

สุภาพร  สีปัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

วิไล  โชติพรม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

พัทยา  สุกันต์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และ บุคคล

ทีมฝ่ายขนส่ง

สฤษดิ์พงศ์  เดชบุญญาภิชาติ

หัวหน้าแผนกขนส่ง

พัฒนา  สมพงษ์

เจ้าหน้าที่แผนกขนส่ง

DSC04987ss.jpg

บุญเฉลิม  ทันตประเสริญ

เจ้าหน้าที่แผนกขนส่ง

JP_05736sss.jpg